Online hotel booking software: Vertical Booking Engine

internet hotel reservation software vertical booking featuresDream Hotels (Spain)

Verticalbooking is het meest uitgebreide en flexibele online boekingssysteem voor hotels. Verticalbooking optimaliseert de reserverigen via de website van het hotel en bestaat uit de volgende modules:

  • Boekingsengine voor de eigen website van het Hotel
  • Dynamic Packages 
  • Geïntegreerde distributie:
     -  CHANNEL MANAGER voor distributie via IDS
     - 
    directe GDS verbinding 

    

  • Marketing tools

Verticalbooking kan eenvoudig gekoppeld worden aan de standaard Property Management Systemen.

Verticalbooking is het product, waar u als Hotelier al uw online activiteiten mee kunt managen. En aangezien de online boekingen een steeds belangrijkere rol spelen voor uw organisatie, zal Verticalbooking een belangrijk product zijn om bij te dragen aan het verhogen van uw omzet.

Verticalbooking helpt u, om vanuit één centraal platform al uw reserveringsbronnen te managen. Het helpt u snel en adequaat in te spelen op de marktomstandigheden en bespaart u kosten.

Vertical Booking
User Login