Vertical Booking CRS - Raporlar

Vertical Booking sisteminde otel yöneticilerinin aşağıda belirtilen alanlardaki performansı yakından izleyebilecekleri geniş çeşitlilikte raporlar bulunmaktadır:

  • Ciro/gelir
  • Rezervasyonlar
  • Ana performans göstergeleri (Ortalama günlük ücret, ODA GECE BİLGİLERİ, Oda ortalama gece bilgileri…)

Raporlar çeşitli görüntüleme biçimlerine ve çeşitli analiz faktörlerine (kanala göre, ülkeye göre, aya göre, ürüne göre, odaya göre, vb.) göre alt gruplara ayrılmıştır.
Raporlar verileri sistemimize büyük avantajlar sağlayan gelişmiş araçlardan çeker:

  • Çeşitli biçimlerde bilgi görüntüleme: Pasta grafikler, Histogramlar, Hesap Tabloları, Gezilebilir Tablolar
  • Gerçek zamanlı hızlı hesaplamalar
  • Sistem genelinde birbiriyle uyumlu anahtar ve ayırt edici renklerle açıklanmış net bilgiler
  • Grafiklerde öncelikli olarak genel trend görüntülenir, daha sonra daha detaylı bilgi almak için grafiği genişletebilirsiniz

Örneğin:

Sektöre göre satışlar

Gelirlere Bugün, Dün, cari Ay ve cari Yıl bazlı hızlı bakış. Her bir dönem pasta grafiği olarak çeşitli rezervasyon kaynaklarından elde edilen gelirlere bölünmüş olarak görüntülenir.

Vertical Booking CRS - Report Sales by sector

Daha fazla detaya ihtiyaç duyulduğunda grafik tablolarımız ve grafiklerimizin birçoğu daha detaylı bilgi görüntülenecek şekilde genişletilebilmektedir.

Vertical Booking CRS - Report Sales by sector

Vertical Booking CRS - Report Sales by sector

Oda türü ve fiyat türüne göre satışlar

Grafikte hangi odaların ve hangi fiyatların en çok satıldığı tek bakışta gösterilir. Zaman aralığı, kaynak kanal ve benzeri filtreler kullanarak sonuçları daraltabilirsiniz.

Vertical Booking CRS - Report Sales by rate type

Odanın hangi kanalda daha çok satıldığını öğrenmek için detaya inebilirsiniz.

Vertical Booking CRS - Report Sales by room type

Ülkeye göre satışlar

Hangi ülkelerden rezervasyon aldığınızı keşfedebilirsiniz.

Vertical Booking CRS - Report Sales by country

Karşılaştırmalar

Bizce en yararlı özelliklerimizden bir tanesi karşılaştırmalar raporudur. Bu rapor belirlediğiniz dönemlerde (Yılbaşından Bugüne Kadar (YTD), Yıl, Ay, Son 12 Ay…) performansınızdaki trendleri (Rezervasyonlar ve/veya Geceler ve/veya Gelir) karşılaştırmanıza imkân tanır.

Vertical Booking CRS - Report Comparison

Sonuçlar gezilebilir tablo ve histogramlar olarak gösterilir.
Daha fazla detaya ulaşmak için tüm bilgilere detaya inebilirsiniz.

Rezervasyon aralıkları

Gelirinizin farklı rezervasyon aralıklarında nasıl bölündüğünü keşfedebilirsiniz.
Rapor için kullanılan rezervasyon aralığını da özelleştirebilirsiniz.

Vertical Booking CRS - Report Booking Window

Fiyatlar

Grafiklerimizi kullanarak gelir veya rezervasyonların yanı sıra spesifik fiyat trendini de görebilirsiniz.

Vertical Booking CRS - Report Rates

Get started