GDS Pazarlama

GDS kanalı performansını optimize etmek için perakende fiyatlardan satış yapmak oteller için tek başına yeterli değildir. Perakende fiyatlandırma stratejilerinin pazarlık sonucu kararlaştırılmış ve kurumsal fiyatlar ile pazarlama faaliyetleriyle entegre edilmesi gerekir. Küresel iş ortaklarıyla birlikte Vertical Booking size çeşitli araçlar sunarak bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında önerilerde bulunur.

RFP araçları

  • Büyük küresel konsorsiyumlar (acenteler grubu) ve kurumsal müşteriler dünya genelindeki otellerle sözleşme yaparken genellikle merkezi sistemler kullanır: küresel konsorsiyumlarla sözleşmeli fiyatlar (örneğin Carlson Wagon Lit, BCD Travel, GTMC, American Express, vb.) ve çokuluslu kurumsal müşteriler (örneğin Siemens, Nokia, FCA, HSBC, Roche, vb.) GDS’ler üzerinden elde edilen gelirin önemli bir kısmını temsil eder. Vertical Booking otellerin bu araçlara erişmesine imkân tanıyarak otellerle birlikte lokasyona göre en iyi pazar fırsatlarını değerlendirir.

Pazar İpuçları

  • Otellere bölgelerin bulunan ulusal ve uluslararası kurumsal müşterilere fiyat teklifleri götürme fırsatı sunan pazar ipuçları yine kurumsal tarafta ek gelir fırsatını temsil eder. Vertical Booking otellerin bu ipuçlarına erişmesine imkân tanıyarak en iyi fırsatları tespit etmede danışmanlık hizmeti sunar.

Tercihli Ortaklar

  • Vertical Booking kesintisiz olarak Alesia Distribution ve üye otellerin marka bilinirliği üzerinde çalışarak markayı konsorsiyumlar ve ticaret fuarlarında tanıtır; çeşitli konsorsiyumlarla yapmış olduğu tercihli anlaşmalarla Vertical Booking aynı zamanda ek etki ve gelir fırsatları sunar.

Fotoğraf Dağıtımı

  • Otellerin Online Seyahat Acentalarında (OTA) olduğu kadar GDS’lerde de eksiksiz fotoğraf albümleriyle listelenmesi önemlidir. Uluslararası iş ortağıyla birlikte çalışan Vertical Booking, otel fotoğraf albümlerini GDS’lere ve çok sayıda Online Seyahat Acentalarına (OTA) dağıtan ve her bir kanalın gereksinimleri uyarınca farklı biçimlerde yeniden boyutlandıran sezgisel bir sistem sunar. Vertical Booking sayesinde oteller tüm kanallarda kaliteli fotoğraflara sahip olur ve her bir kanal için fotoğrafları yeniden boyutlandırma, kesme ve düzenlemede zaman harcamaz.

GGDS pazarlama araçları:

  • GDS’ler otelin görünürlüğü ve bilinirliğini artırmaya yönelik farklı araçlar sunar. Örneğin, rezervasyon sürecinin farklı aşamalarında seyahat acentelerine gösterilen ve otel veya promosyonlar hakkında ek bilgiler sunan pazarlama mesajları; otelin diğer listelenen otellerden önce görünmesini sağlayan tercihli listeler; hedef seyahat acentelerine gönderilen e-posta bültenleri gibi. Bu faaliyetler rezervasyonları önemli ölçüde artırabileceği gibi Vertical Booking otellerin özel ihtiyaçları uyarınca fırsat ve maliyetler hakkında danışmanlık hizmeti sunarak önerilerde bulunur.

Komisyon Mutabakat Sistemi

  • Seyahat acentelerinin kaygılarından biri de komisyonlarının düzenli olarak ödenmesini sağlamaktır; bu nedenle otellerin bunu sağlamaları önemlidir. Vertical Booking tanınmış komisyon mutabakat sistemleriyle birlikte çalışarak bir yandan otellerin mutabakat işlemlerini doğrudan CRS altında kolayca yönetebilmelerine ve vadesi gelen aylık tüm seyahat acentesi komisyonlarını tek bir çözümde ödemelerine imkân tanırken diğer yandan seyahat acentelerinin komisyonlarını küresel olarak tanınmış komisyon mutabakat sistemleriyle alacaklarını bilmelerini sağlar.
Get started